جزوه آموزشی مدیریت بانکداری و بیمه برای رشته حسابداری

درخواست حذف این مطلب
جزوه آموزشی مدیریت بانکداری و بیمه برای رشته حسابداریجزوه آموزشی مدیریت بانکداری و بیمه فرمت فایل pdf تعداد صفحات : 47 صفحه قسمتی از متن : تعریف مدیریتمدیریت عبارتست از دانش ادارة امور یا به تعبیر دیگر مدیریت عبارتست از کار با و از طریق دیگران، برایرسیدن به هدف های سازمان و هدف های کارکنان از طریق برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی، هدایت وکنترل ...دریافت فایل